Fabric

Super Dry-Zone® Technology

  • Skort: 95% Polyester, 5% Spandex
  • Short Liner: 75% Nylon, 25% Spandex (Super Dry-Zone®)